Day: July 15, 2020

ผงเสน่ห์ยาแฝดคืออะไรผงเสน่ห์ยาแฝดคืออะไร

ผงเสน่ห์ยาแฝด
ผงเสน่ห์หรือผงยาแฝดนั้นเป็นของไว้ทำเสน่ห์ชนิดหนึ่ง เป็นที่นิยมมากในสมัยโบราณ เพราะการทำเสน่ห์นั้นมีมาเนิ่นนานแล้ว ยิ่งในสมัยโบราณที่คนมักมีหลายเมีย การทำเสน่ห์ยาแฝดซึ่งช่วยให้คนรักรักเพียงตนจึงได้รับความนิยม ซึ่งเสน่ห์ยาแฝดนี้มีทั้งสายขาวสายดำ ของที่ใช้ทำก็ต่างกัน ส่วนใหญ่แล้วของสายดำมักเกี่ยวกับภูตผีหรือของไม่เป็นมงคล ในขณะที่ของเสน่ห์ยาแฝดสายขาวมักทำมาจากว่านหรือสมุนไพรเป็นส่วนใหญ่           ผงเสน่ห์ยาแฝดนั้นมักเป็นที่นิยมในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ด้วยสังคมสมัยโบราณที่ผู้ชายเป็นใหญ่และมีหลายเมีย ผู้หญิงจึงมักทำเสน่ห์ยาแฝดใส่คนรักเพื่อไม่ให้มีใครอื่น แต่ตามจริงแล้วผงเสน่ห์นี้สามารถใช้ได้ทั้งชายและหญิง วิธีใช้คือมักให้คนที่ต้องการทำเสน่ห์กิน มีทั้งแบบการผสมน้ำหรือผสมอาหาร ผงเสน่ห์บางตัวเป็นของแรง ผสมให้กินครั้งเดียวก็เห็นผลทันตา รักหลงผู้ทำเสน่ห์จนขาดไม่ได้ไม่คิดมีใครอีก แต่มักไม่เป็นที่นิยม เพราะผลที่รวดเร็วเกินไปมักทำให้ผู้อื่นสงสัยได้ง่าย ผงเสน่ห์ที่นิยมจึงมักเป็นของที่ต้องใช้ระยะเวลาในการผสมให้ผู้ถูกทำเสน่ห์กินเป็นระยะๆ จะค่อยๆเห็นผลและไม่เป็นที่ผิดสังเกตจากคนรอบข้าง ผงเสน่ห์ยาแฝดนั้นบางตัวก็มีของแก้ผู้โดนจึงสามารถแก้ได้ แต่บางตัวก็ไม่มีของแก้เช่นกัน ดังนั้นก่อนจะใช้เสน่ห์ยาแฝดผู้ใช้ควรคิดให้ดีก่อนใช้ทุกครั้ง หากผู้ทำเพียงหลงชั่วครั้งชั่วคราวและเป็นยาที่ไม่มีของแก้ เมื่อผู้ทำหมดรักแต่ผู้ถูกทำเสน่ห์ยังโดนผลของยาเสน่ห์อยู่ย่อมทำให้เกิดปัญหาตามมา เพราะผงเสน่ห์ยาแฝดไม่ได้เป็นเพียงการทำเสน่ห์ธรรมดา แต่เป็นการผูกดวงผูกวิญญาณของผู้ทำและผู้ถูกทำเสน่ห์เข้าไว้ด้วยกัน [...]